×

ورنی Verni

زینو دکور Zino Decor 3
زینو دکور Zino Decor 4
زینو دکور Zino Decor 5
زینو زینو
زینو زینو
زینو زینو
زینو دکور Zino Decor 6
زینو دکور Zino Decor 7
زینو دکور Zino decor
زینو دکور Zino Decor 2
زینو دکور Zino Decor 1
زینو زینو
زینو زینو

زینو-standard
زینو-standard
زینو-standard
زینو-standard
زینو-standard
زینو-standard
زینو-standard
زینو-standard
زینو-standard

توضیحات

زینو

اطلاعات بیشتر

سایز

30X30

برند

رنگ

کرم

نوع

سرامیک دیوار, سرامیک کف