کدینگ محصولات

ساختار اصلی کدینگ محصولات سرامیک البرز م همچنین برند چیتا  از مجموعه 17 کارکتر بصورت زیر تشکیل شده که هر یک جداگانه شرح داده می شود:

 

K

J

I

H

G

G

F

E

E

E

D

D

D

D

C

B

A

A: نمایانگر سایز سرامیک می باشد، با حروف انگلیسی نمایش داده می شود که در حال حاضر با توجه به محصولات تولید شده به شرح جدول ذیل می باشد:

حروف

سایز(cm)

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

سرامیک البرز

45*45

15*45

15*15

 

25*25

5*20

7.5*15

7.5*7.5

5*10

5*5

2.5*2.5

2.5*5

1.8*1.8

 

حروف سایز(cm)

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

سرامیک البرز

5*(10*20)

 

25*40

30*45

30*60

 

10*10

3.3*3.3

20*20

 

12*24

30*30

20*50

یادآوری: در محصولات میکس، آبشاری و تابلو، سایز بر اساس بیشترین سایز استفاده شده، تعیین می شود.

B: نمایانگر  نوع لعاب استفاده شده در سطح سرامیک می باشد، با حروف انگلیسی نمایش داده می شود که در حال حاضر با توجه به محصولات تولید شده به شرح جدول ذیل می باشد:

حرف

S

R

M

G

A

F

L

نوع لعاب

برفی

سایه روشن

مات

براق

ضد سر

متالیک

لوستر

C : نمایانگر نوع قالب محصولات می باشد، با حروف انگلیسی نمایش داده می شود که در حال حاضر با توجه به محصولات تولید شده به شرح جدول ذیل می باشد:

حرف

I

B

A

نام قالب

ایرگولار

آرکدار

گوشه تیز

شکل قالب

   

یادآوری: در صورت رکتیفای محصول این کارکتر R انتخاب می شود.

D: نمایانگر نوع پانچ و طرح تولیدی می باشد، با چهار عدد نمایش داده می شود که در حال حاضر با توجه به محصولات تولید شده به شرح جدول ذیل می باشد:

محصول

معمولی

اعداد

0100-0199

0200  به بالا

نوع پانچ

صاف

انواع روستیک

E : نمایانگر رنگ محصول می باشد و با سه حرف از حروف انگلیسی نمایش داده می شود که در حال حاضر با توجه به محصولات تولید شده به شرح جدول ذیل می باشد:

رنگ

سفید

زرد

سبز

آبی

قرمز

بنفش

نارنجی

صورتی

بژ

خاکستری

مشکی

قهوه ای

آبی اروپا

بنفش اروپا

سیلور

مسی

برنزی

کد

WHT

YLW

GRN

BLU

RED

VLT

ORG

PNK

TAN

GRY

BLK

BRN

AZU

LVN

SLV

CUP

BRZ

حروف

URB

URC

URD

URS

MIX

BOR

GRD

TAB

SPE

FFF

مشخصه

ترکیب رنگها

ترکیب رنگها

ترکیب رنگها

ترکیب رنگها

ترکیب رنگها

ترکیب رنگها

ترکیب رنگها

ترکیب رنگها

افکت های

   ویژه

رنگ سطوح

سایز

2.5*5

2.5*2.5

5*5

3.3*3.3

سایزهای مختلف

سایزهای مختلف

سایزهای مختلف

سایزهای مختلف

سایزهای

مختلف

مطابق جدول فوق

F: نماینگر طیف رنگی از محصول می باشد، با یک عدد نمایش داده می شود که در حال حاضر با توجه به محصولات تولید شده به شرح جدول ذیل می باشد:

عدد

1-9

مشخصه

طیف رنگی

یادآوری1 : محصولات میکس مینیاتوری،آبشاری و تابلوها فاقد طیف رنگی می باشند ودر این محصولات، و در کدینگ محصولات سرامیک البرز این کاراکتر به همراه دو کاراکتر تن (جمعاً سه کاراکتر) جهت شماره محصول استفاده می شود.

یادآوری2:جهت محصولات با چاپ دیجیتال،بجای استفاده ازسه حرف جهت رنگ از دوحرف DG  بامفهوم چاپ دیجیتال استفاده نموده وبجای یک حرف باقیمانده وعدد طیف رنگی(مجموعاً دوکاراکتر) عدد01 تا 99 بعنوان شماره طرح دیجیتال استفاده می شود.

G: نمایانگر تن رنگی محصول می باشد و با دو عدد نمایش داده می شود که در حال حاضر با توجه به محصولات تولید شده به شرح جدول ذیل می باشد:

عدد

11

12-99

مشخصه

اولین تن

تن‌های بعدی

یادآوری : 1- محصولات میکس مینیاتوری،آبشاری و تابلوها فاقد تن رنگی می باشند ودراین محصولات، این دو کاراکتر به همراه کارکتر طیف (جمعاً سه کاراکتر) جهت شماره محصول استفاده می شود.

2-تن محصولات درجه سه تمامی سایزهای غیر مینیاتوری و درجه 1COM محصولات مینیاتوری نیز 10در نظر گرفته می شود.

3- در محصولات تک گل این دو عدد نشان دهنده نوع تک گل هستندکه برای آن محصول تولید شده است.

4- در محصولات بردر و سیگاری این دو عدد نشان دهنده سایز محصولات مطابق جدول هستند:

عدد

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

سایز

2*20

1.5*20

4.5*20

6.5*20

10*20

7.5*20

7.5*15

5*20

1*20

3.5*15

H: در کدینگ محصولات نمایانگر درجه محصول می باشد، با یک عدد (بسته به درجه محصول ) نمایش داده می شود که در حال حاضر با توجه به محصولات تولید شده به شرح جدول ذیل می باشد:

محصول

عدد

1

2

3

4

5

6

غیر مینیاتوری

درجه

یک

دو

سه

مینیاتوری

بسته بندی درجه یک

1COM

بسته بندی شده قابل استفاده در میکس

1COM

فله قابل استفاده در میکس

فله ضایعات

1COM

بسته بندی شده غیرقابل استفاده در میکس

1COM

فله غیر قابل استفاده در میکس

یادآوری:درجه محصولات سایز 20*10*5 مطابق جدول ذیل تعیین می گردد.

عدد

شرح

نوع بسته بندی

درجه

1

توری

1

2

شیدرنگی خفیف وضایعات ریز

توری

COM1

6

شیدرنگی وضایعات بزرگتر

توری

2

5

شیدرنگی شدیدوگوشه شکسته وترک بدنه  1cm

فله درکارتن

3

4

دوتکه وضایعات-تاب شدید

فله

بیگ بگ(کیسه)

7

تحویل ازتولیدوتحویل به پیمانکار

فله

2و3مخلوط

9

تحویل ازپیمانکار

فله

2

I:نمایانگر زیر سایز (سایز فرعی) محصول می باشد، با یک عدد یا یک حرف از حروف انگلیسی نمایش داده می شود که در حال حاضر با توجه به محصولات تولید شده به شرح جدول ذیل می باشد:

 

کوچک

معمولی

بزرگ

سایز

45*45

S

M

L

G

20*50

S

L

G

N

15*45

S

N

G

30*45

M

L

G

30*30

S

M

L

25*25

M

L

G

 25*25 (ضد اسید)

S

M

20*20

L

G

N

 20*20 (ضد اسید)

S

L

G

15*15

S

M

L

       

یادآوری : محصولات درجه 3 و مینیاتوری فاقد سایز فرعی می باشندو به جای کاراکتر سایز فرعی صفر ثبت می گردد،

 ولی برای محصولات میکس این کاراکتر از صفر تا 9 برای نشان دادن دوره تولید استفاده می شود ، همچنین برای محصولات تک گل حرفT، محصولات بردر حرف B و محصولات سیگاری حرف C استفاده می شود.

J: نمایانگر نوع بسته بندی می باشد، با یک حرف از حروف انگلیسی نمایش داده می شود که در حال حاضر با توجه به محصولات تولید شده به شرح جدول ذیل می باشد:

حرف یاعدد

U

S

P

M

F

D

مشخصه

کاغذ از رو

PVC

(12عددی)

توری کاغذ از زیر

فله

توری پلاستیکی

ورق پاره PVC

دامنه سایز

کل سایزها

10×10

مینیاتوری

10×10

کل سایزها

مینیاتوری

10×10

K: نمایانگر نوع کارتن می باشد، با یک عدد نمایش داده می شود که در حال حاضر با توجه به محصولات تولید شده به شرح جدول ذیل می باشد:

عدد

2

3

4

5

6

7

8

نوع کارتن

البرز

STAR

MOSAIC

سفید

KAKEL DAX

GOLV

POLEN

ROSAGRES

پاسارگاد

یادآوری :  در کدینگ محصولات سرامیک البرز مینیاتوری میکس با چیدمان دستی، این کاراکترM انتخاب می شود.