خط مشی

خط مشی کیفیت شرکت سرامیک البرز

فعالیت ما طراحی، تولید و فروش انواع کاشی و  سرامیک مینیاتوری و انواع سرامیک غیر مینیاتوری با کیفیت قابل رقابت جهانی می باشد. از آنجا که برترین هدف ما تحصیل رضایت مندی مشتری است، برآنیم با تکیه بردانش ، تجربه و تعهد کارکنان، در رسیدن به این امر بکوشیم و انجام درست امور از ابتدا، بهبود مستمر در تمامی فعالیت ها را سرلوحه کار خویش قرار دهیم .

برای دست یابی به این مهم ، بر تداوم آموزش و آگاهی همکاران مصر بوده و در فضایی دوستانه ، از همفکری و مشارکت این عزیزان و منسوبین به این خانواده تولیدی اعم از مشتریان، تأمین‏ کنندگان و سایر ذینفعان جهت همسویی با خواسته‏ های آنان ، بهره خواهیم برد.
ما به ارزش های انسانی معتقدیم و بر حفظ ایمنی و بهداشت پرسنل پایبند بوده، در جهت حفاظت از محیط زیست خود کوشش خواهیم نمود.
نظام مدیریت کیفیت خود را بر پایه استاندارد ISO9001:2008 تدوین نموده و با رعایت قوانین و استــانداردهای ملی از تمـامی همکــاران انتظار می رود که وظایف و مسئولیت های تعریف شده در نظام کیفیت را به انجام رسانیده همکاری مناسبی با نماینده مدیریت در نظام کیفیت داشته باشند.

نظام تضمین کیفیت:

گواهی نامه نظام تضمین کیفیت بر اساس استانداردهای کیفیت ISO9001:2000 با توجه به اینکه تامین نیازهای مشتریان و ذینفعان سرلوحه فعالیت های شرکت سرامیک البرز می باشد برای مدیریت مناسب کیفیت در تمامی فرآیندها، این شرکت نظام مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد بین المللی نظام مدیریت کیفیت ISO9001:2008 پایه گذاری کرده و اثر بخشی آن را به طور مداوم مورد ارزیابی قرار می دهد .