×

فرم اخذ نمایندگی

  • جهت اخذ نمایندگی از شرکت سرامیک البرز لطفاً فرم زیر تکمیل نماید.
  •  
  • اطلاعات فروشگاه

  •  
  • اطلاعات انبار

  •  
  • اطلاعات تکمیلی

  • نام شرکت - سابقه نمایندگی
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .