×

سرامیک‌های مینیاتوری شش ضلعی سرامیک البرز برای فضای بین کابینت‌های آشپزخونه‌

استفاده  از سرامیک‌های مینیاتوری شش ضلعی سرامیک البرز برای فضای بین کابینت‌های آشپزخونه‌، شکل‌ متفاوت و جذاب و با فرم خاص که توجه همه را جلب کرد،