×

بعد از سی سال به همان زیبایی و شکوه کاشی و سرامیک

مثل اینجا که بیشتر از سی سال گذشته اما همه چیز مثل همان روز اول است، به همان زیبایی و شکوه. نه رنگی عوض شده و نه تکه‌ای شکسته است.
اینجا خانه‌ای در تهران است که نمای آن در دهه هفتاد با استفاده از سرامیک‌های مینیاتوری البرز کار شده و نتیجه کار ساختمانی زیبا و ماندگار و متفاوت شده است.