×

اسپرنگ

Spring Dark Spring Dark
Spring Light Spring Light

Wall Tile اسپرنگ-standard
Frost Resistant اسپرنگ-standard
Rectified Tile اسپرنگ-standard
Matt Tile اسپرنگ-standard
Random اسپرنگ-standard
Scratch Resistant اسپرنگ-standard
Suitable for Kitchen اسپرنگ-standard
Surface Flatness اسپرنگ-standard
Suitable for Bathroom &Toilet اسپرنگ-standard
Floor Tile(Indoor) اسپرنگ-standard
Floor Tile(Outdoor) اسپرنگ-standard
Roto اسپرنگ-standard
اسپرنگ-standard

توضیحات

اطلاعات بیشتر

برند

رنگ

قهوه ای تیره, قهوه ای روشن

سایز

30X30

نوع

سرامیک دیوار