×

اسپیرینگ

Spring Dark Spring Dark
Spring Light Spring Light

Wall Tile اسپیرینگ-standard
Frost Resistant اسپیرینگ-standard
Rectified Tile اسپیرینگ-standard
Matt Tile اسپیرینگ-standard
Random اسپیرینگ-standard
Scratch Resistant اسپیرینگ-standard
Suitable for Kitchen اسپیرینگ-standard
Surface Flatness اسپیرینگ-standard
Suitable for Bathroom &Toilet اسپیرینگ-standard
Floor Tile(Indoor) اسپیرینگ-standard
Floor Tile(Outdoor) اسپیرینگ-standard
Roto اسپیرینگ-standard
اسپیرینگ-standard

توضیحات

اطلاعات بیشتر

برند

رنگ

قهوه ای تیره, قهوه ای روشن

سایز

30X30

نوع

سرامیک دیوار