×

پیریسلی

Presley
Presley Presley
Presley Presley
Presley Presley

پیریسلی-standard
پیریسلی-standard
پیریسلی-standard
پیریسلی-standard
پیریسلی-standard
پیریسلی-standard

توضیحات

اطلاعات بیشتر

برند

رنگ

سفید /کرم, طوسی / کرم

سایز

12X24

نوع

سرامیک دیوار