×

آریسا

arissa
Arisa Arisa

آریسا-standard
آریسا-standard
آریسا-standard
آریسا-standard
آریسا-standard
آریسا-standard
آریسا-standard
آریسا-standard

توضیحات

اطلاعات بیشتر

سایز

7.5×7.5

برند

رنگ

خاکستری

نوع

سرامیک دیوار