×

دکوراسیون و فضا سرویس‌ بهداشتی

دکوراسیون و فضا سرویس‌ بهداشتی

دکوراسیون و فضا و سر و شکل سرویس‌ بهداشتی در خیلی از خانه‌ها هنوز آنطور که باید جدی گرفته نمی‌شود، برخی به دلیل اندازه کوچک خانه‌ها و همچنین فضای سرویس و برخی به دلایلی دیگر تمایلی ندارند هزینه و سلیقه خاصی صرف آنجا کنند و در حد یک کاشی و سرامیک ابتدایی و ساده بسنده می‌کنند. با این حال بسیاری از معماران و طراحان و حتی روانشناسان و متخصصان حوزه سبک زندگی توصیه‌شان این است که باید به فضای سرویس بهداشتی، هم با هدف تاکید بر اهمیت نظافت و بهداشت و هم نشان دادن خوش‌سلیقگی و اهمیت توجه کافی به همه نقاط خانه، رسیدگی کامل کرد و برای زیبایی و بهداشت آن سلیقه و هزینه مناسب صرف کرد.

Hermes