×

آغاز سال نو ١٣٩٨

آغاز سال نو ١٣٩٨

بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد.
لب‌تان پر خنده قلبتان از مهر آکنده
دولت‌تان پاینده و نوروزتان فرخنده باد
نوروز ۱۳۹۸

حال و هوای روزهای آخر اسفند در سرامیک البرز