×

دیور 2.5X2.5

Dior

دیور 2.5X2.5-standard
دیور 2.5X2.5-standard
دیور 2.5X2.5-standard
دیور 2.5X2.5-standard
دیور 2.5X2.5-standard
دیور 2.5X2.5-standard
دیور 2.5X2.5-standard
دیور 2.5X2.5-standard

توضیحات

دیور

اطلاعات بیشتر

سایز

2.5×2.5

برند

رنگ

قهوه ای, قهوه ای تیره