اسکادا 20X60

اسکادا 20X60-standard
اسکادا 20X60-standard
اسکادا 20X60-standard
اسکادا 20X60-standard
اسکادا 20X60-standard
اسکادا 20X60-standard
اسکادا 20X60-standard
اسکادا 20X60-standard

سرامیک مدل « اسکادا » از جمله سرامیک های سایز ۶۰*۲۰ البرز می باشد که استفاده از تکنیک چاپ با نقش های متفاوت ‌بر روی هر قطعه از سرامیک، جلوه ی خاص و چشم نوازی به آن بخشیده است‌؛ همچنین ترکیب رنگ هایی با تناژ سرد استفاده از این سرامیک هارا در هر‌محیطی اعم از آشپز خانه‌، سرویس بهداشتی و… بسیار‌مناسب ساخته است.