آلموند 30X60

آلموند 30X60-standard
آلموند 30X60-standard
آلموند 30X60-standard
آلموند 30X60-standard
آلموند 30X60-standard
آلموند 30X60-standard
آلموند 30X60-standard
آلموند 30X60-standard

شکوه هم‌نشینی و هارمونی رنگ‌ها در یک سمفونی خوش‌نواخت از طراحی و ترکیب رنگ که با چینش‌شان در کنار هم می‌توان زیبایی را سانتیمتر به سانتیمتر گسترش داد. سرامیک مدل آلموند در اندازه ۳۰ در ۶۰ سانتیمتر واجد این ویژگی‌هاست و در طرح‌هایش خلاصه‌ای از خلاقیت را پیش چشم شما می‌گذارد که با دیدن‌شان، دیده به جمال و زیبایی روشن می‌شود.