فلاش
شعار بنر

دیکه

دیکه

دیکه - 00 دیکه - 11 دیکه - 22 دیکه - 33 دیکه - 44 دیکه - 55

View comments

بۆچوونەکان

bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • Reload بارکردنەوه
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ناردن
CE
وبگذر

تەواو مافەکانی ئەم ماڵپەره پارێزراوه بۆ سیرامیکی ئەلبۆرز