فلاش
شعار بنر

کۆدینگی بەرهەمەکان-old

پێکهاتەی سەرەکی کۆدینگی بەرهەمەکانی سیرامیکی ئەلبورز له کۆی 17 کاراکتەر بەشێوەی خوارەوە پێکاتوه که هەرکامیان بەجیاوازی شڕۆڤه دەکرێت:

 

K

J

I

H

G

G

F

E

E

E

D

D

D

D

C

B

A

 

A: نیشاندەری سایزی سیرامیکه، به پیتەکانی ئینگلیزی نیشان دەدرێت که ئێستا بەپێی بەرهەمە بەرهەمهاتوەکان له خشتەی خوارەوە شڕۆڤه کراوه:

              پیتەکان

سایز(cm)

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

سیرامیکی ئەلبۆرز

45*45

15*45

15*15

 

25*25

5*20

7.5*15

7.5*7.5

5*10

5*5

2.5*2.5

2.5*5

1.8*1.8

 

        پیتەکان سایز(cm)

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

سیرامیکی  ئەلبۆرز

5*(10*20)

 

25*40

30*45

30*60

 

10*10

3.3*3.3

20*20

 

12*24

30*30

20*50

 

 

بیرخستنەوە: له بەرهەمەکانی میکس، تاڤگەیی و تابلۆ، سایز لەسەر بنەمای زۆرترین سایزی بەکارهێنراو دابینکراوه.

 

 

B: نیشاندەری جۆری ڕووکەشی بەکارهاتوو له ڕووبەری سیرامیکه، به پیتەکانی ئینگلیزی نیشاندەدرێت که ئێستا بەپێی بەرهەمە بەرهەمهاتوەکان له خشتەی خوارەوە شڕۆڤه کراوه:

پیت

S

R

M

G

A

F

L

جۆری ڕووکەش

بەفری

نیوچەسێوەر

مات

بریقەدار

دژەخزین

مەتالیک

لوستەر

 

C: نیشاندەری جۆری قاڵبی بەرهەمەکانه، به پیتەکانی ئینگلیزی نیشاندەدرێت که ئێستا بەپێی بەرهەمە بەرهەمهاتوەکان له خشتەی خوارەوە شڕۆڤه کراوه:

پیت

I

B

A

ناوی قاڵب

ناڕێک

ئارکدار

گۆشەتیژ

شێوەی قاڵب

 

 

 

بیرخستەنەوه: لەکاتی چاککردنی بەرهەمەکه ئەم کاراکتەره دەبێت به R.

D: نیشاندەری جۆری پانچ و دیزاینی بەرهەمهێنانه، به چوار ژماره نیشاندەدرێت که ئێستا بەپێی بەرهەمە بەرهەمهاتوەکان له خشتەی خوارەوە شڕۆڤه کراوه:

بەرهەم

ئاسایی

ژمارەکان

0100-0199

له 0200  زۆرتر

جۆری پانچ

ساف

جۆرەکانی روستیک

 

E: نیشاندەری ڕەنگی بەرهەمە و بە سێ پیت له پیته ئینگلیزیەکان نیشاندەدرێت که ئێستا بەپێی بەرهەمە بەرهەمهاتوەکان له خشتەی خوارەوە شڕۆڤه کراوه:

ڕەنگ

سپی

زەرد

سەوز

شین

سوور

وەنەوشەیی

پرتەقاڵی

پەمەیی

بژ

بۆر

ڕەش

قاوەیی

شینی ئەوروپا

وەنەوشەیی ئەوروپا

زێوی

مسی

بڕۆنزی

کۆد

WHT

YLW

GRN

BLU

RED

VLT

ORG

PNK

TAN

GRY

BLK

BRN

AZU

LVN

SLV

CUP

BRZ

 

پیتەکان

URB

URC

URD

URS

MIX

BOR

GRD

TAB

SPE

FFF

تایبەتمەندی

تێکەڵەی ڕەنگەکان

تێکەڵەی ڕەنگەکان

تێکەڵەی ڕەنگەکان

تێکەڵەی ڕەنگەکان

تێکەڵەی ڕەنگەکان

تێکەڵەی ڕەنگەکان

تێکەڵەی ڕەنگەکان

تێکەڵەی ڕەنگەکان

کاریگەریه تایبەتەکان

ڕەنگی ڕووبەرەکان

سایز

2.5*5

2.5*2.5

5*5

3.3*3.3

سایزە جۆراوجۆرەکان

سایزە جۆراوجۆرەکان

سایزە جۆراوجۆرەکان

سایزە جۆراوجۆرەکان

سایزە جۆراوجۆرەکان

هاودەق لەگە خشتەی سەرەوە

 

F: نیشاندەری شەبەنگی ڕەنگی له بەرهەمەکەیە، بە یەک ژماره نیشاندەدرێت که ئێستا بەپێی بەرهەمە بەرهەمهاتوەکان له خشتەی خوارەوە شڕۆڤه کراوه:

 

 

ژماره

1-9

تایبەتمەندی

شەبەنگی ڕەنگی

 

 

 بیرخستەنەوەی 1: بەرهەمەکانی میکسی مینیاتۆری، تاڤگەیی و تابلۆکان شەبەنگی ڕەنگیان نیه و لەم بەرهەمانەدا ئەم کاراکتەرە لەگەڵ دوو کاراکتەری تۆن (کۆی سێ کاراکتەر) بۆ ژمارەی بەرهەم بەکاردێت.

بیرخستنەوەی 2: بۆ بەرهەمەکانی خاوەن چاپی دیجیتاڵ، بەجێگەی کەڵکوەرگرتن له سێ پیت بۆ ڕەنگ له دوو پیتی DG بەمانای چاپی دیجیتاڵ کەڵکوەردەگرین و بەجێگەی یەک پیتی باقیماو و ژمارەی شەبەنگی ڕەنگی (کۆی دوو کاراکتەر) ژمارەی 01 تا 99 وەکوو ژمارەی دیزانی دیجیتاڵ بەکاردەهێنرێت.

 

G: نیشاندەری تۆنی ڕەنگی بەرهەمه و به دوو ژماره نیشاندەدرێت که ئێستا بەپێی بەرهەمە بەرهەمهاتوەکان له خشتەی خوارەوە شڕۆڤه کراوه:

 

ژماره

11

12-99

تایبەتمەندی

یەکەمین تۆن

تۆنەکانی تر

 

 

بیرخستەنەوه: 1- بەرهەمەکانی میکسی مینیاتۆری، تاڤگەیی و تابلۆکان تۆنی ڕەنگیان نیه و لەم بەرهەمانەدا ئەم دوو کاراکتەره لەگەڵ کاراکتەری شەبەنگ (کۆی سێ کاراکتەر) بۆ ژمارەی بەرهەم بەکاردێت.

2- بۆ تۆنی بەرهەمە پله سێی تەواو سایزەکانی نامینیاتۆری و پله یەکی COM بەرهەمە مینیاتۆریەکان، 10 تەرخان دەکرێت.

3- له بەرهەمەکانی تاکه گوڵ ئەم دوو ژماره نیشاندەری جۆری تاکه گوڵه که بۆ ئەو بەرهەمە بەرهەمهاتوه.

4- لە بەرهەمەکانی بۆردەر و جگەرەیی ئەم دوو ژماره نیشاندەری سایزی بەرهەکانن وەکوو خشتەی خوارەوە:

 

ژماره

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

سایز

2*20

1.5*20

4.5*20

6.5*20

10*20

7.5*20

7.5*15

5*20

1*20

3.5*15

 

H: نیشاندەری پلەی بەرهەمەکەیه، به یەک ژماره (بەپێی پلەی بەرهەم) نیشاندەدرێت که ئێستا بەپێی بەرهەمە بەرهەمهاتوەکان له خشتەی خوارەوە شڕۆڤه کراوه:

بەرهەم

ژماره

1

2

3

4

5

6

نامینیاتۆری

پله

یەک

دوو

سێ

-

-

-

مینیاتۆری

بەستەبەندی پله یەک

1COM

بەستەبەندی کراوی شیاوی بەکارهێنان له میکس دا

1COM

فەلەی شیاوی بەکارهێنان له میکس دا

فەلەی بێسوودەکان

1COM

بەستەبەندی کراوی ناشیاو بۆ بەکارهێنان له میکس دا

1COM

فەلەی ناشیاو بۆ بەکارهێنان له میکس دا

 

بیرخستەنەوه: پلەی بەرهەمەکانی سایزی 20*10*5 هاودەق لەگەڵ خشتەی خوارەوە دابیندەکرێت.

 

ژماره

شڕۆڤه

جوری بەستەبەندی

پله

1

-

تۆڕێ

1

2

شەیدڕەنگی کەم و بێسوودی ورد

تۆڕێ

COM1

6

شەیدڕەنگی و بێسوودی گەورەتر

تۆڕێ

2

5

شەیدڕەنگی هەرەزور وگۆشه شکاو و درزی جەسته  1cm

فەلەی نێو کارتۆن

3

4

دووتیکه بێسوودەکان-خواری هەرەزۆر

فەله

بیگ بەگ(کیسه)

7

تەحوێڵ له بەرهەمهێنان و تەحوێڵ به پەیماندەر

فەله

2و3 تێکڵاو

9

تەحوێڵ له پەیماندەر

فەله

2

 

I: نیشاندەری ژێرسایز (سایزی ناسەرەکی) بەرهەمەکەیه، بە یەک ژماره یا یەک پیت له پیته ئینگلیزیەکان نیشاندەدرێت که ئێستا بەپێی بەرهەمە بەرهەمهاتوەکان له خشتەی خوارەوە شڕۆڤه کراوه:

 

 

 

چکۆله

ئاسایی

گەوره

سایز

45*45

S

M

L

G

20*50

S

L

G

N

15*45

S

N

G

-

30*45

M

L

G

-

30*30

S

M

L

-

25*25

M

L

G

-

 25*25 (دژەئەسید)

S

M

-

-

20*20

L

G

N

-

 20*20 (دژەئەسید)

S

L

G

-

15*15

S

M

L

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیرخستنەوە: بەرهەمەکانی پله 3 و مینیاتۆری بێسایز ناسەرەکین و بەجێگەی کاراکتەری سایزی ناسەرەکی سفر دادەنرێت، بەڵام بۆ بەرهەمە میکسەکان ئەم کاراکتەره له سفر تا 9 بۆ نیشاندانی خولی بەرهەمهێنان بەکاردێت، هەروەها بۆ بەرهەمه تاکە گوڵەکان پیتی T، بەرهەمە سنووریەکان پیتی B و بەرهەمە جگەرەییەکان پیتی C بەکاردێت.

J: نیشاندەری جۆری بەستەبەندیه، بە یەک پیت له پیته ئینگلیزیەکان نیشاندەدرێت که ئێستا بەپێی بەرهەمە بەرهەمهاتوەکان له خشتەی خوارەوە شڕۆڤه کراوه:

پیت یا ژماره

U

S

P

M

F

D

تایبەتمەندی

کاغەز له ڕوو

PVC

(12 دانەیی)

تۆڕی کاغەز له ژێرەوە

فەله

تۆڕی پلاستیکی

لەته وەرەق PVC

سایز

گشت سایزەکان

10×10

مینیاتۆری

10×10

گشت سایزەکان

مینیاتۆری

10×10

 

K: نیشاندەری جۆری کارتۆنه؛ به یەک ژماره نیشاندەدرێت که ئێستا بەپێی بەرهەمە بەرهەمهاتوەکان له خشتەی خوارەوە شڕۆڤه کراوه:

 

ژماره

2

3

4

5

6

7

8

جۆری کارتۆن

ئەلبۆرز

STAR

MOSAIC

سپی

KAKEL DAX

GOLV

POLEN

ROSAGRES

پاسارگاد

 

بیرخستنەوە: له بەرهەمه مینیاتۆریه میکسەکان به چینبەندی دەستی، ئەم کاراکتەرە M دادەنرێت.
CE
وبگذر

تەواو مافەکانی ئەم ماڵپەره پارێزراوه بۆ سیرامیکی ئەلبۆرز