کۆمپانیای سیرامیکی ئەلبۆرز موزایکی میکس سیرامیکی مینیاتۆری
کۆمپانیای سیرامیکی ئەلبۆرز موزایکی میکس سیرامیکی مینیاتۆری
کۆمپانیای سیرامیکی ئەلبۆرز موزایکی میکس سیرامیکی مینیاتۆری
کۆمپانیای سیرامیکی ئەلبۆرز موزایکی میکس سیرامیکی مینیاتۆری
کۆمپانیای سیرامیکی ئەلبۆرز موزایکی میکس سیرامیکی مینیاتۆری
کۆمپانیای سیرامیکی ئەلبۆرز موزایکی میکس سیرامیکی مینیاتۆری
کۆمپانیای سیرامیکی ئەلبۆرز موزایکی میکس سیرامیکی مینیاتۆری
کۆمپانیای سیرامیکی ئەلبۆرز موزایکی میکس سیرامیکی مینیاتۆری
گاله ری
فلاش
شعار بنر
کۆمپانیای سیرامیکی ئەلبۆرز

سیرامیکی ئەلبۆرز

یەکێک له بڕواپێکراوترین نیشانه بازرگانیەکانی دیزاینی لوکس له بەرهەمهێنانی کاشی و موزایکی ڕووکەشدار بۆ شوێنەکانی ناوه و دەرەوەیه. ئەم کۆمپانیا له ساڵی 1352 دامەزرا و کارخانەکەی له شاری پیشەسازی ئەلبۆرزی (قەزوێن)دایه.

کۆمپانیای سیرامیکی ئەلبۆرز سیرامیکی ڕووکەشدار و دژەئەسیدی خۆی بۆ بەکارهێنان له کەف، دیوار و نمای بینا له ڕەهەندەکانی  15*15، 20*20، 25*25، 30*30، 45*45، 24*12، 45*15، 50*20، 45*25، 45*30، 60*15  و 60*30 بەرهەمدێنێت. هەروەها ئەم کۆمپانیا جۆرەکانی موزایکی ڕووکەشداری مات، بریقەدار، دژەئەسید و ناخزی خۆی به شێوەکانی چوارگۆش و لاکێشەیی له ئەندازەکانی  7/1*7/1، 5/2*5/2، 5*5/2، 5*5، 5/7*5/7،10*10، 10*5  و 20*5 سەنتیمتر و هەروەها یەک شێوەی شەش گۆشه به تیرەیی 3/3 سەنتیمتر به زۆرتر له 75 رەنگی جۆراوجۆر بەرهەمدێنێت.

CE
وبگذر

تەواو مافەکانی ئەم ماڵپەره پارێزراوه بۆ سیرامیکی ئەلبۆرز