خط مشی

خط مشی کیفیت شرکت سرامیک البرز

فعالیت ما طراحی، تولید و فروش انواع سرامیک مینیاتوری و انواع سرامیک غیر مینیاتوری با کیفیت قابل رقابت جهانی می باشد. از آنجا که برترین هدف ما تحصیل رضایت مندی مشتری است، برآنیم با تکیه بردانش ، تجربه وتعهد کارکنان، در رسیدن به این امر بکوشیم و انجام درست امور از ابتدا، بهبود مستمر در تمامی فعالیت ها را سرلوحه کار خویش قرار دهیم .

برای دست یابی به این مهم ، بر تداوم آموزش و آگاهی همکاران مصربوده و در فضایی دوستانه ، از همفکری ومشارکت این عزیزان ومنسوبین به این خانواده تولیدی اعم از مشتریان، تأمین‏ کنندگان وسایر ذینفعان جهت همسویی با خواسته‏ های آنان ، بهره خواهیم برد.
ما به ارزش های انسانی معتقدیم وبر حفظ ایمنی و بهداشت پرسنل پایبندبوده، در جهت حفاظت از محیط زیست خود کوشش خواهیم نمود.
نظام مدیریت کیفیت خود را بر پایه استاندارد ISO9001:2008 تدوین نموده و با رعایت قوانین و استــانداردهای ملی از تمـامی همکــاران انتظار می رود که وظایف و مسئولیت های تعریف شده در نظام کیفیت را به انجام رسانیده همکاری مناسبی با نماینده مدیریت در نظام کیفیت داشته باشند.

نظام تضمین کیفیت:

گواهی نامه نظام تضمین کیفیت بر اساس استانداردهای کیفیت ISO9001:2000 با توجه به اینکه تامین نیازهای مشتریان و ذینفعان سرلوحه فعالیت های شرکت سرامیک البرز می باشد برای مدیریت مناسب کیفیت در تمامی فرآیندها، این شرکت نظام مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد بین المللی نظام مدیریت کیفیت ISO9001:2008 پایه گذاری کرده و اثر بخشی آن را به طور مداوم مورد ارزیابی قرار می دهد .